Pilveteenused

Parim pilv just Sinu ettevõtte vajadustele!

Pilveteenus on kasvav trend kogu maailmas ning mõistagi ka Eestis, kuna kasvav konkurents ja tarbijate ootused sunnivad organisatsioone ja nende IT-süsteeme olema üha kiiremad ja paindlikumad. Ent pilveteenustega kaasnevad ka omad riskid, mida CGI enam kui 40-aastase IT-infrastruktuuri ja tarkvaramajutusalase nõustamise kogemusega oskab ennetada.

Meie IT-ekspertidel on põhjalik kogemus nii lihtsamatest kui keerukamatest pilveteenuste nõustamisprojektidest. Oleme olnud toeks ja aidanud erinevaid organisatsioone läbi kogu protsessi - alates äriliste vajaduste sõnastamisest, pilveteenuse tüübi ja teenusepakkuja valimisest ning ülemineku ja süsteemide integratsiooni planeerimisest kuni elluviimiseni.

Kui kliendi sooviks on olnud pilve viia andmehaldus osaliselt, oleme aidanud tagada mõlema süsteemi integreerituse ja koostoime ettevõtte äriliste vajaduste maksimaalseks tagamiseks.

Meie kaasamine on garantiiks ning tagame:

Ärivajadustele parima vastavusega pilveteenuse.

Aitame valida ühe või sobiva kombinatsiooni alljärgnevate (ja täiendavate) võimaluste seast:

  • Erapilv CGI turvalistes andmekeskustes või kliendi ruumides
  • Mitme organisatsiooni ühine turvaline virtuaalne erapilv
  • Riiklik pilvelahendus
  • Avalik pilv (Microsoft Azure, Amazon Web Services jt.)
  • Tarkvararent (SaaS) kriitilise tähtsusega rakenduste osas.

Kombineeritud IT-lahenduse toimimiseks tarvilikud tööriistad.

Enamiku organisatsioonide eelistus täna ja lähitulevikus on kombineeritud lahendus: osa tarkvararessursist asub „pilves“ ning osa kohapeal. Aitame tagada, et nii pilve- kui „maapealne“ tarkvara ühilduvad ja teenivad ettevõtte vajadusi parimal võimalikul moel. Oleme selle jaoks loonud spetsiaalsed rakendused CGI Unify360 hybrid IT management suite ning Service Integration and Management/ Multisourcing Service Integration.

Asjatundja tugi igas projekti etapis.

Meie kogenud asjatundjad aitavad hinnata ja annavad nõu muuhulgas (ent mitte ainult) alljärgnevas: organisatsiooni pilveteenusele ülemineku valmidus ja kaasneda võivad riskid, IT-rakenduste lihtsustamine, erinevate lahenduste võrdlemine ja valiku tegemine, ülemineku planeerimine ja elluviimine ning hilisem seire ja haldus.

Pilveteenuse turvalisus.

CGI oli esimene suur pilveteenuse pakkuja, kelle teenus sai kvaliteedisertifikaadi nii USA tsiviil- kui sõjaväeadministratsioonilt. Meie lahenduste IT-turvalisus on vastavuses valdkonna kõrgeimate standarditega ning seda aitab tagada vastava CGI globaalse kompetentsikeskuse ja Eesti ekspertide koostöö, mis võimaldab anda täpseid riskihinnanguid ning kiireima reaalse kaitse võimalike ohtude korral.