Banner

Innovatsioon CGI-s.

Mõõdetava kasumlikkusega uuendused!

Uutele turgudele siirduvad ettevõtted, tegevusprotsesse uuendavad organisatsioonid, klienditeeninduse ümberkorraldused – iga olulise ettevõtmise toeks on meil innovaatiline tarkvaralahendus, mille tulemuslikkust on võimalik mõõta. Meie globaalses organisatsioonis töötab igale tööstusharule ja valdkonnale pühendunud tarkvaraeksperte, kelle toel suudame luua lahendusi, mis vähendavad teie tegevuskulusid ning võimaldavad keskendada põhitähelepanu kõige suuremat väärtust loovatele tuumikprotsessidele.

Meie eksperdid lähtuvad uute IT-süsteemide ja –lahenduste loomisel ning olemasolevate lahenduste tõhustamisel alljärgnevatest põhimõtetest:

  • Innovatsiooni keskmes on klient

Ükskõik kui keerulises ja kõrgetasemelises arendustöös jääme alati kliendikeskseks – kuulame tähelepanelikult kliendi vajadusi ning suhtleme töö käigus aktiivselt. CGI seirab tööprotsesside käigus töötajate poolt loodavate lahenduste innovaatilisust ning premeerib parimaid, toetades sellega täiendavalt uuendustele suunatud organisatsioonikultuuri. Lisateavet meie uuenduslike ideede loomise ja arendamise toetusprogrammist loe: CGI ICE Program

  • Valdkonna tippteadmus

Meie organisatsiooni globaalsest ekspertide võrgustikust ja pikast ajaloost on võrsunud unikaalne inimeste, tehnoloogia ja tööprotsesside kombinatsioon, millega loome oma klientidele ainulaadseid võimalusi digitaalseks innovatsiooniks ja kasumlikkuse suurendamiseks.
Meie tarkvaraspetsialistid ja ärinõustajad oskavad pöörata tähelepanu kliendi äri- ja IT-keskkonna igale aspektile igas tarkvaraprojekti etapis – kavandamisest elluviimiseni. Loe lisa meie oskusteabe ning rikkaliku intellektuaalomandi kohta.

  • Koostöösuhted tipp-organisatsioonidega

Meie tegevusvaldkonnas pole võimalik olla jätkusuutlik, tegemata koostööd erinevate tehnoloogiavaldkonna globaalsete ettevõtete ning mitmete kitsamate valdkondade tipptegijatega. Meie partnerlusprogramm võimaldab luua oma klientidele parimaid, ent seejuures ka teiste tarkvaratoodetega sobivalt ühilduvaid lahendusi.