Digivõimekuse parandamine

Aitame muuta ettevõtte IT kliendikeskseks

Digitaalne revolutsioon mõjutab kõiki organisatsioone. Esile kerkivad uued ärimudelid ja uued konkurendid hoiavad turusituatsiooni pidevas muutmises. Konkurentsieelis on neil ettevõtetel, kes investeerivad järjekindlalt oma IT-võimekuse parandamisse: nende tegevusprotsessid on kiiremad ja tõhusamad, nad suudavad pakkuda uuenduslikumaid tooteid ja teenuseid ning suurendada nii klientide kui oma töötajate ja äripartnerite rahulolu. Meie aastatepikkune kogemus ettevõtete digivõimekuse tõstmisel ja ärivaldkonnapõhine oskusteave võimaldab olla usaldusväärseks partneriks IT-protsesside ümberkujundamisel. Tulemuseks on kombinatsioon maksimaalsest kliendikesksusest ühes digitaalse efektiivsusega.

Organisatsioonide digivõimekuse suurendamisel lähtume fundamentaalsest põhimõttest:

 • Digikeskkond, mis avaldab kliendile muljet! Aitame organisatsioonidel luua oma klientide ja tarbijate jaoks terviklikke, isikupärastatavaid, eri tüüpi seadmete vahendusel toimivaid lahendusi, alates planeerimisfaasist kuni uuenduslike rakenduste käivitamiseni. Lisaks kõikehõlmavatele rakendustele pakume ka spetsiifilisi kliendihalduse, sihtturunduse, digiandmete analüüsi ja muid lahendusi.
 • Paindlikkus ja mugandatavus. Sageli pole organisatsiooni teenuste ja protsesside digitaliseerimise tulemuseks mitte terviklik ja kliendikeskne digikeskkond, vaid kasutaja peab erinevate teemade puhul „pöörduma“ erinevate sisemiste struktuuriüksuste poole. Meie aitame tagada, et klient ei näe teenuskeskkonnas organisatsiooni üksuste vahelisi piire ja tööjaotust, vaid ta kasutajakogemus on täiuslikult mugav ja ladus. Kogu ettevõtte IT-lahendus peab olema paindlik, kiire ja kliendi vajadustele suunatud, ning jääma selliseks ka võimalike hilisemate muudatuste ja lisanduste käigus! Loe lisa ka meie agiilsusteenuste LINK kohta.
 • Digiandmed kasumit teenima! Organisatsioonide jaoks on elulise tähtsusega saada oma andmemassiividest väärtuslikku teavet, mille abil ellu kutsuda uusi muutusi ja uuendusi, veelgi parandada kliendisuhteid ning suurendada oma kasumlikkust. Meie maailmatasemel andmeanalüüsi tehnoloogiad aitavad klientidel panna oma andmemassiivid kasumit teenima ning leida neist uusi konkurentsieeliste saavutamise võimalusi.
  • Ei vähimatki järeleandmist küberturvalisuses! Arvukalt äri- ja valitsussektori kliente on usaldanud meile oma organisatsiooni küberturvalisuse tagamise. Pakume igale oma kliendile just tema vajadustele parimini vastavaid terviklahendusi ja spetsiaalseid töövahendeid, arvestades nii oleviku kui ka tuleviku riske. Läheneme turbeküsimustele terviklikult, võttes arvesse nii nende ärilisi, tehnoloogilisi kui juriidilisi aspekte ja suudame seetõttu leida lahendusi ka kõige keerukamatele probleemidele ja väljakutsetele.
  • Inimesed ja tehnoloogia. Organisatsiooni ja selle tegevusprotsesside digitaliseerimisel annab õige tulemuse vaid terviklik lähenemine: muutuste läbiviijateks on töötajad ning muutuste tulemusena peab töö muutuma lihtsamaks ja tõhusamaks.
  • Personalistrateegia ajakohastamine. Digirevolutsioon sunnib lisaks ärimudelitele üle vaatama ja muutma ka organisatsioonide tööjõustrateegiaid. Aitame klientidel koostada muutunud või muutuvatele tegevusprotsessidele vastavate kriitiliste oskuste ja võimekuste loetelud ning neil põhinevaid uusi tööjõustrateegiaid rakendada, tagades, et organisatsiooni iga olulise tegevuse ja ülesande elluviimiseks on olemas vajalike oskustega inimesed.
  • Uued sisekommunikatsiooni ja koostöö võimalused. Organisatsiooni tööprotsesside digitaliseerimine loob ka töötajatele uued digitaalsed koostöö- ja ühistöö-võimalused. Pakume töötajate vaheliseks infovahetuseks ja koostööks erinevaid standard- ja erilahendusi, ettevõtte-sisestest sotsiaalvõrgustikest sisuhalduse ja virtuaalsete töökohtadeni, mis tagavad, et töötajad on motiveeritud, informeeritud ja kaasatud vajalikke muutusi ellu viima.
  • Äriprotsesside ja IT-teenuste automatiseerimine. Üha keerukamaks muutuvad IT-keskkonnad ja pilvetehnoloogiad sunnivad organisatsioone automatiseerima oma äriprotsesse ja IT-teenuseid. Meie poolt välja töötatud protsesside automatiseerimise rakendus võimaldab klientidel muuta isetoimivaks erinevaid IT-infrastruktuuri, tarkvaraarenduse, administratiivtöö jms aspekte, vähendades sellega oma tegevuskulusid, tagades iga protsessi maksimaalse vastavuse ärilistele vajadustele ning võimaldades vastavalt tegevuskeskkonna muutustele oma protsesse kiiresti ja paindlikult muuta või häälestada.
  • Asjade Internet paneb asjad liikuma! Asjade Interneti (Internet of Things) ehk omavahel ühilduvate ja „suhtlevate“ nutiseadmete võrgustiku teke võimaldab muuta pea kõik äri- ja otsustusprotsessid ning teenused kiiremaks, kvaliteetsemaks ja efektiivsemaks. Meie unikaalne Asjade Interneti potentsiaali mõistmiseks loodud metoodika võimaldab terviklikult analüüsida selle võimalikke konkurentsieeliseid, kulusäästu ning täiendavat tulu. Lähtudes põhimõttest „alusta väikeselt ja laienda vastavalt võimalustele,“ aitame igal organisatsioonil samm-sammult jõuda just enda jaoks sobivaimate eesmärkide ning neile vastava konkreetse tegevusplaanini.
  • Tarkvararent annab äriprotsessidele täiendava hoo! Organisatsioonid, kes tänu oma digivõimekuse suurenemisele tegutsevad uutel kiirustel, eelistavad sageli ka mitmeid eritarkvara lahendusi rentida (SaaS), mis tagab siseprotsesside veelgi suurema kiiruse, paindlikkuse ja kuluefektiivsuse. Näiteks jõuavad kõik tarkvarauuendused ja -täiendused nii kasutajani automaatselt, teenuse osana. Aitame organisatsioonidel leida just enda jaoks parima tarkvararendi strateegia ning pakume ka ise mitmeid äriprotsessidele uut hoogu andvaid tarkvaralahendusi SaaS-teenusena.