BI

Andmeanalüüs

Leiame nõela Big Data heinakuhjast!

Üha suurem osa organisatsioone leiab end silmitsi Big Data võimaluste ja väljakutsetega. Kes suudavad oma andmehulkades väärtust leida ning selle enda kasuks tööle rakendada, saavutavad olulise konkurentsieelise. Kuidas leida aga andmete „heinakuhjast“ need nõelad, mille abil paremini mõista oma klientide eelistusi ja ootusi, tõhustada ja lihtsustada enda protsesse ning vähendada tegevuskulusid?

Sõltuvalt tegevusalast võib sinu organisatsiooni eesmärgiks olla näiteks:

  • Suurendada klientide lojaalsust ja rahulolu individuaalsete soodustuste või lisateenuste pakkumisega, mis põhinevad iga kliendi ostukäitumise ajaloo ja reaalaja vajaduste kombinatsioonil.
  • Parandada samaaegselt patsientide individuaalseid ravitulemusi ja vähendada tervishoiukulusid tervikuna, analüüsides individuaalseid terviseandmeid võrdluses sarnaste ravijuhtumite keskmiste andmetega.
  • Omavahel ühendatud seadmete poolt loodavate andmete kasutamine nende töö tõhustamiseks ning uuenduslike teenuste loomiseks.

Meie pikaaegse andmeanalüüsi kogemusena loodud lahendus Data2Diamonds  lihtsustab märkimisväärselt organisatsioonide andmehaldust ning aitab andmehulki analüüsida ja eristada seeläbi olulist ebaolulisest. Meie lähenemine on end mitmete nõustamisprojektide käigus korduvalt õigustanud, aidates rakendada info ettevõtte teenistusse, muuhulgas:

  • Vähendades distantsi olulise informatsiooni ja seda vajavate inimeste vahel;
  • Tuues välja inimeste ja/või seadmete olulisi käitumismustreid; ja
  • Aidates organisatsioonidel eelnimetatud teadmisi kasutada praktiliste tulemuste saavutamiseks.

Oma enam kui 5000 ärianalüüsile ja infohaldusele pühendunud eksperdi toel pakume kõikvõimalikke ärianalüüsi teenuseid, alates üldisest nõustamisest kuni konkreetsete rakenduste, täisteenuste ja pilve-põhiste süsteemideni.