Banner

Sotsiaalne vastutus

CGI on ettevõte, kes hoolib. Lisaks kohustustele oma aktsionäride ees peame oluliseks parandada sotsiaalselt, majanduslikku ja keskkonnaalast heaolu kogukondades, kus elame ja töötame.

CGI Eesti saab panustada paremasse ühiskonda läbi selle, mida kõige paremini oskame – läbi tarkvara arenduse. Koostöös meie klientidega oleme loonud tarkvara nii Soomes kui Eestis, mis aitab otseselt inimelusid päästa. Meie tarkvaraarendajad on ulatanud abikäe Eesti esimese tehiskaaslase ESTCube-1 missioonile.  CGI grupp on maailmas üks juhtivaid keskkonnasäästlike IT-lahenduste väljatöötajaid.

Iga-aastaseks traditsiooniks on kujunenud jõuluperioodil kliendi ja töötajate kingitustest loobumine ning selle asemel läbi heategevuse rakenduse toetada neid, kes seda kõige enam vajavad.

Meie inimesed ja nende perekonna heaolu on meile väga tähtsad. Lisaks ettevõtte poolt pakutavale majanduslikule stabiilsusele ja kaasaegsele töökeskkonnale hoolitseb CGI oma töötajate tervise ja heaolu eest, toetades erinevaid sportimise võimalusi kui ka korraldes põnevaid ühisüritusi. Oma töötajatelt ootame käitumist vastavalt CGI grupi eetikakoodeksile, et olla eeskujuks teistele organisatsioonidele ja ühiskonnale.

CGI on ühtlasi ka Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi heategija.