Health

Ravi ja tervishoid

Meditsiinis on digitaalsete lahenduste võimalused rahvatervise parandamisel praktiliselt piiramatud, olgu tegu tõhusama ennetuse, ravikvaliteedi parandamise või meditsiiniasutuste tegevusprotsesside tõhustamisega, mis olemasoleva ressursi juures võimaldab pakkuda kiiremat ja paremat raviteenust senisest suuremale hulgale inimestele. Tervishoiusüsteemi erinevatel osalistel on oma ülesannete täitmiseks vaja omada juurdepääsu patsientide terviseinfole ning seejuures tuleb täita andmekaitse nõudeid. Ühiskonna vananemine paneb täiendava surve nii riiklikule tervishoiusüsteemile kui raviasutustele.

Meie klientide seas on arvukalt valitsus- ja meditsiiniasutusi üle kogu maailma. Meie loodud terviklikke tervishoiuinfo haldussüsteeme (näiteks CGI Sovera), kasutavad sajad tuhanded tervishoiutöötajad. Meie välja töötatud radioloogiaülesvõtete arhiveerimise ja edastamise süsteem on võimaldanud mitmekümnest väiksemast haiglast koosneval Helsingi Ülikooli Keskhaiglal märkimisväärselt oma sisemisi protsesse kiirendada ja patsientide ravikvaliteeti tõsta.

Lisaks eelnimetatutele on CGI loonud erinevaid meditsiinivaldkonna-spetsiifilisi diagnostilisi ja analüütilisi rakendusi, mis võimaldavad patsientide terviseprobleeme ennetada ja/või neile kiiremini reageerida, samuti aidanud uuendada administratiivseid protsesse, hoides kokku tegevuskulusid ja parandades tegevustõhusust.

CGI tervishoiuvaldkonna asjatundjate võrgustik on usaldusväärseks ja kogenud partneriks nii infosüsteemide arendamise nõustaja kui ka valmislahenduste pakkujana. Meie projektide kvaliteedijuhtimise metoodika tagab alati projektide teostamise õigeaegsuse, kokkulepitud kvaliteedi ja vastavuse eelarvele.