Banner

Kvaliteet

Kuna meie loodavad süsteemid on üldjuhul suurte ettevõtete ning organisatsioonide elutähtsateks tarkvaralisteks tugisammasteks igapäevastes protsessides, siis kõrge kvaliteedi hoidmine hoiab kõrgel ka meie ettevõtte mainet. Juhindume CGI grupi poolt välja töötatud kvaliteedikäsiraamatust, mis lähtub CGI grupis parimatest praktikatest projektide edukal läbiviimisel ning on rahvusvaheliste standarditele vastavalt sertifitseeritud. Kvaliteedikäsiraamat ei suuna mitte ainult projektide läbiviimist, vaid on aluseks terve ettevõtte toimimiseks hõlmates ka kõiki tugifunktsioone müügist raamatupidamiseni.

Loodava tarkvara kvaliteedi tagamisel on olulisel kohal testimine ja see on ka üks põhjus, miks CGI Eesti testimise meeskond on eraldiseisev üksus meie struktuuris. Meie testimise meeskond kontrollib kvaliteeti teiste CGI meeskondade poolt kirjutatud koodiridades, kuid pakume testimist ka täiesti eraldi teenusena meie klientidele.

Meie inimesed on meie ettevõtte suurim väärtus. Kvaliteetsete töötulemuste saavutamiseks investeerime pidevalt oma inimeste koolitamisele ning arendamisele. Uutele töötajate ja algajate puhul on meile oluline sisseelamine kogenud tegijate käe all, et jõuda kiiremini oma töös kvaliteetse tulemuseni.