Banner

Kosmosetööstus

Kosmose valdkonna projektides on CGI grupil 40 aastane kogemus. CGI Eesti kosmose meeskond alustas tööd 2010. aasta lõpus. Ligi 15-liikmelise meeskonna peamiseks ülesandeks on nii maa- kui pardapealse tarkvara loomine kosmoseagentuuridele ja teistele satelliite opereerivatele organisatsioonidele. Tarkvara alla kuuluvad näiteks: missioonijuhtimissüsteemid, millega satelliiti jälgitakse ja juhitakse, turvalist sidet toetavad lahendused, satelliitide orbiite ning võimalikke kollisioone arvutavad ja visualiseerivad lahendused, andmete arhiivid ja analüüsivahendid ning palju muud põnevat.

Kosmosevaldkond on rahvusvaheline ja projektid käivad tihedas koostöös nii CGI Saksamaa kui Suurbritannia üksustega. Peamisteks CGI klientideks on Euroopa Kosmoseagentuur (ESA), Saksamaa kosmoseagentuur (DLR), Prantsuse kosmoseagentuur (CNES), Eutelsat ja Eumetsat.
Eesti liitumine Euroopa Kosmoseagentuuriga annab CGI Eestile peagi võimaluse sõlmida agentuuriga otselepinguid - seeläbi suurendame oluliselt Eesti ekspordimahtu ning saame jagada varasemalt omandatud teadmisi kohalike teadusasutuste ja ettevõtete efektiivsemaks tegevuseks. 

Üheks suuremaks projektiks nii CGI-le kui Eesti kosmose meeskonnale on Euroopa Liidu navigatsioonisatelliitide – Galileo – juhtimistarkvara loomine. Samal ajal aitame Eestit kosmoseriikide hulka, osaledes ESA töögruppides ning tehes tihedat koostööd teiste valdkonnaga seotud Eesti partneritega.

Koostöös Tartu Ülikooliga valmis täiesti uus veebipõhine missioonijuhtimistarkvara kuupsatelliitidele, mida kasutatakse Eesti esimese missiooni ESTCube-1 juhtimiseks ja mille kasutamise vastu on huvi tundnud juba paljud teised tulevased missioonid.