Tööstussektor näeb tänaste suurimate väljakutsetena majanduslikku ebakindlust, kõikuvat nõudlust ja toormehindu, klientide üha kasvavaid nõudmisi ning suurenevat riiklikku järelevalvet. Valdkonna parimad püüavad konkurentsieelist saavutada eeskätt kulude vähendamise, tegevustõhususe suurendamise, uuenduslike toodete ja teenuste loomise ning arendustsükli lühendamisega.

CGI Grupi tootmissektori alane oskusteave on meil võimaldanud luua tuhandeid globaalseid ja kohalikke rakendusi, mis on aidanud optimeerida kogu tarneahelat või ka selle konkreetseid osi. Meie loodud lahendused on kiirendanud ja lihtsustanud tootearendust, hanke-, tootmis- ja tarneprotsesse, turundust, müüki ja järelteenindust, hoides nii oluliselt kokku kulusid, suurendades tootlikkust kui muutes ettevõtteid kiiremateks ja paindlikumateks.

Meie tööstussektori IT-lahendused toetavad sektori üleminekut traditsioonilistelt B2B-mudelitelt ka kliendiaspekti arvesse võtvatele B2B2C-mudelitele. Paljud oma valdkonna tipptegijad on meiega teinud katkematut koostööd oma konkurentsivõime tagamiseks üle kolmekümne aasta.