Growing competition, new technologies and rising customer demands are causing communications service providers (CSPs) to rethink how they do business. Becoming an agile organization is imperative to drive innovation, creativity and speed in this new world. ...

CGI testimise meeskond koosneb 15-st oma ala spetsialistist ning meeskond kasvab jõudsalt. Paljudel testijatel on omandatud ISTQB/BBST (Black Box Software Testing) sertifikaat ja/või läbitud Rapid Software Testingu koolitus.

Mitmed spetsialistid on osa agiilsetest meeskondadest, kuid kasutusel on ka teisi arendusmeetodeid. Testime CGI Eesti enda toodetavat tarkvara ning pakume testimist teenusena nii välistele arendusmeeskondadele kui ka klientidele, kes sageli soovivad vaid testimise teenust.

Veebilehed, desktop-lahendused, mobiilsed seadmed aga ka veebiteenused ja liidesed on meie testijatele vanad tuttavad.

Meeskond pakub teenuseid Eesti suurimatele eraettevõtetele ja riigiasutustele erinevates sektorites (telekommunikatsioon, finants, energeetika, kosmos jt).

Me ei paku mitte ainult testimisteenust, vaid kõiki tarkvara kvaliteedi kontrollimise teenuseid, osutades täislahendusi. Selleks pakume erinevatel testimise tasemetel (süsteemitestid, integratsioonitestid, vastuvõtutestid) nii funktsionaalseid kui ka mittefunktsionaalseid teste (jõudlustestid, koormustestid, stresstestid, turvatestid), olles võimelised neid ka automatiseerima.

Et erinevaid testimise tasemeid hallata ja koordineerida, pakume testijuhtimise teenust.Tagamaks, et testimine käiks ühes ka arendusega, osutame lisaks reliisi koordineerimise teenust.

Mobile Testing