Meditsiinis on digitaalsete lahenduste võimalused rahvatervise parandamisel praktiliselt piiramatud, olgu tegu tõhusama ennetuse, ravikvaliteedi parandamise või meditsiiniasutuste tegevusprotsesside tõhustamisega. Tervishoiusüsteemi erinevatel osalistel on oma ülesannete täitmiseks vaja omada juurdepääsu patsientide terviseinfole ning seejuures tuleb täita andmekaitse nõudeid. Ühiskonna vananemine paneb täiendava surve nii riiklikule tervishoiusüsteemile kui raviasutustele.

Meie klientide seas on arvukalt valitsus- ja meditsiiniasutusi üle kogu maailma. Meie loodud terviklikke tervishoiuinfo haldussüsteeme (näiteks CGI Sovera), kasutavad sajad tuhanded tervishoiutöötajad. Meie välja töötatud radioloogiaülesvõtete arhiveerimise ja edastamise süsteem on võimaldanud mitmekümnest väiksemast haiglast koosneval Helsingi Ülikooli Keskhaiglal märkimisväärselt oma sisemisi protsesse kiirendada ja patsientide ravikvaliteeti tõsta.

medium_health_patient_care

Lisaks eelnimetatutele on CGI loonud erinevaid meditsiinivaldkonna-spetsiifilisi diagnostilisi ja analüütilisi rakendusi, mis võimaldavad patsientide terviseprobleeme ennetada ja/või neile kiiremini reageerida, samuti aidanud uuendada administratiivseid protsesse, hoides kokku tegevuskulusid ja parandades tegevustõhusust.