Süsteemiintegratsioon võimaldab omavahel liita erinevad süsteeme ja tehnoloogiad. Oluline on, et uued integreeritavad komponendid töötaksid korrektselt koos vanade olemasolevate komponentidega. Edukalt läbi viidud süsteemiintegreerimine võimaldab kiirendada ja arendada nii andmeedastust kui ka kliendi protsesse. Kahandab vigade võimalus, tõuseb töö kvaliteet ning väheneb ka töö tegemiseks kuluv aeg.

Erinevate süsteemide integreerimise ja juurutuse osas omame kogemust tänaseks juba ligi 10 aastat, seda nii Eestist kui välismaalt. Nõustame süsteemide valikul, aitame juurutada valmistarkvara, vajadusel täiendades seda ärisektori- või kliendispetsiifiliste kohandustega. Katame süsteemiintegratsiooni erinevaid etappe alates analüüsist, kohandamisest, juurutamisest ning lõpetades testimise ja koolitusega. Samuti aitame oma kliente liidestamisel teiste olemasolevate ja uute süsteemidega ning pakume abi andmete migreerimisel vanadest süsteemidest uutesse.

Oleme valmis aitama vananenud tehnoloogiatel põhinevate süsteemide toimimise analüüsi ja dokumenteerimisega ning ülekolimisega kaasaegsematele platvormidele.