Since the COVID-19 outbreak, hospitals, clinics and first responders have been dealing with rapidly increasing patient volumes—a situation exacerbated by a critical shortage of medical devices, drugs, protective personal equipment (PPE) and personnel. As the pandemic continues to spread, it ...

CGI Eesti sisuhalduslahenduste meeskond on Eestis tegutsenud enam kui viis aastat. Oleme keskendunud mahukatele sisu- ja dokumendihaldussüsteemide projektidele nii era- kui ka avalikus sektoris ning pakume oma klientidele terviklikku teenust, mis sisaldab protsesside kaardistamist, arendus- ning juurutustööd, liidestamist erinevate sidussüsteemidega, testimist ning hilisemat süsteemide hooldust. Meie eesmärgiks on muuta dokumentidega seotud asjaajamine sujuvaks, täpseks ning kergesti hallatavaks.

Tehnilises plaanis katab CGI grupi teadmine enamikku tuntud sisuhalduslahendustest, kuid Eestis oleme hetkel peamiselt keskendunud Oracle WebCenter tooteperekonna sisuhalduslahendustele, mis on mõeldud suurematele organisatsioonidele. Lisaks tegeleme Eestis ka M-Files nimelise dokumendihaldussüsteemi arendus- ning juurutustöödega, mis on sobilik just väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele.

M-Files sisuhaldussüsteem on kergelt kasutatav ning kohaldatav lahendus, mis sobitub kliendi olemasolevate protsessidega ning muudab dokumendi- ja sisuhaldusega tegelemise organisatsiooni siseselt optimeeritumaks ning efektiivsemaks. M-Files võimaldab oma kasutajatel keskenduda olulisimale, elimineerides töövoost keerukad ja ebavajalikud andmestruktuurid ning pöörates põhilise fookuse info sisule ja olemusele.

M-Files põhineb ideel, mille kohaselt on dokumendihalduses olulisem keskenduda süsteemis olevate andmeobjektide sisule, mitte nende asukohale kaustapuus. Kasutades andmeobjektidega seotud metaandmeid, mis lisatakse dokumendile selle sisestamisel süsteemi, muutub dokumendi asukoht ebaoluliseks ning olukorrad, kus üks dokument on vaja salvestada korraga mitmesse kausta või asukohta, on välistatud.

M-Files pakub ka spetsiaalselt reguleeritud organisatsioonile ning tööstustele suunitletud dokumendi- ja sisuhaldussüsteemi, mis integreerub sujuvalt paljudest standarditest ning regulatsioonidest (näiteks ISO 9001:2008 tulenevate nõuetega) ning sisaldab mitmeid kasulikke mooduleid organisatsiooni igapäevatöö koordineerimiseks. Üldiselt jagunevad M-Filesi poolt pakutavad lahendused kaheks: M-Files Standard ja M-Files reguleeritud valdkondadele. Mõlemast on saadaval ka Enterprise versioonid, mis on mõeldud organisatsioonidele, kus puutub dokumendi- ja sisuhaldusega kokku enam kui 250 inimest. M-Files toetab ka Eestis vajalikku digitaalallkirjastamise ning mobiil-ID funktsionaalsust ning ühildub ka riigiasutustele vajaliku dokumendivahetuskeskkonnaga.