Tallinn, 22. October 2019 - LähiTapiola ja CGI:n ovat käynnistäneet pilottihankkeen suojavarusteiden käyttöä valvotaan automaattisesti videoanalytiikalla.

Globaalne kindlustusturg on äärmiselt konkurentsitihe ja tarbijate ootused kindlustusfirmaga suhtlemise online-kogemuse osas üha kõrgemad. Kindlustusfirmad püüavad saavutada konkurentsieelist uute digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtuga, loomaks kasutajasõbralikke kliendirakendusi ning uusi teenuseid.

Meie klientide seas on üle 200 kindlustusettevõtte, sealhulgas 20-st maailma suurimast kindlustusfirmast 13. CGI’s töötab üle 3500 kindlustussektorile tarkvaralahenduste loomisele pühendunud professionaali. Meie loodud on juhtiv kahjukindlustuse riskihindamise ja hinnastamise tarkvaraplatvorm Ratabase® ning arvukalt muid elu-, kahju- ja muude kindlustuse alamsektorite unikaalseid tarkvararakendusi. Samuti oleme loonud kindlustusfirmade vajadustele vastavaid info- ja dokumendihaldusüsteeme ja andmeanalüüsi rakendusi.

medium_insurance

Meie lahendused, suurtest infosüsteemide juurutamisest väiksemate uuendusteni, aitavad kindlustajatel hoida märkimisväärselt kokku tegevuskulusid, parandada tegevustõhusust ning tuua uusi teenuseid turule senisest oluliselt kiiremini. Meie küberriskide alane oskusteave on meil võimaldanud olla mitmetele kindlustusfirmadele partneriks küberriskide vastase kindlustusteenuse väljatöötamisel.