Igal aastal kohtuvad CGI juhid äri- ja infotehnoloogialiidritega üle maailma ning koguvad infot ettevõtteid mõjutavate trendide, sealhulgas äri- ja IT-plaanide, eelarvete ning investeerimisideede kohta.
Q4-F2019 year-over-year highlights Revenue of $2. 96 billion , up 5. 7% or 7. 7% in constant currency; Adjusted EBIT of $457. 5 million , or 15. 5% of revenue; Net earnings of ...

CGI Eesti Mobility ärisuuna tegevus sai alguse 2010. aastal, mil alustasime koostöös CGI teiste harukontoritega esimeste tarkvaraarendusprojektidega. Oleme loonud mitmeid lahendusi, mis mõeldud just mobiilsete töötajate efektiivseks juhtimiseks. Loodud lahenduste peamiseks eesmärgiks on automatiseerida liikuvate töötajate juhtimiseks vajalikke tööprotsesse, kasvatades sellega ettevõtte tootlikkust ning vähendades kulusid. Selleks, et eelpool mainitud eesmärke saavutada, tuleb kasutada innovatiivseid töövahendeid, mis liikuvate töötajate igapäevategemisi lihtsustavad.

Navici MWM™ on CGI poolt loodud tarkvaratoode, mis on mõeldud liikuva tööjõu efektiivseks haldamiseks, ning koosneb tööde planeerimiseks mõeldud kontoritöötaja vaatest ning liikuvatele töötajatele mõeldud platvormist sõltumatust mobiilirakendusest. Navici on lihtsasti liidestatav ka ettevõttes juba kasutatavate infosüsteemidega, võimaldades koondada ühte kohta kokku kõik tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni. Lahendus võimaldab tööülesandeid planeerida ning nende täitmist reaalajas ka jälgida. Lisaks on võimalik registreerida ka töötajate tööaega, genereerida sõiduplaane ning kasutada järjepidevaks optimeerimiseks vajalikku aruandlusmoodulit.

Oleme teostanud mitu edukat tarkvaraarendusprojekti ka ekspordi suunal, kus klientideks on Põhjamaades tuntud posti- ja logistikafirma ning rahvusvaheliselt tuntud gaasifirma. CGI Eesti aitas ühel neist välja arendada mobiilse rakenduse efektiivsemaks kullerteenuse osutamiseks ning teisel tervikliku infosüsteemi gaasiballoonide tarnete jälgimiseks. Koostöö välisklientidega jätkub ka praegu, mil täiendatakse loodud infosüsteemide olemasolevaid funktsionaalsusi. Lisaks on CGI tooteportfellis olemas ka mitmeid konkreetsetele teenindusvaldkondadele mõeldud mobiilse tööjõu juhtimise lahendusi.

 

Mobilog