Estonia, 13. February 2017 - Euroopa Komisjon andis teada, et eile alustas tööd Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem Galileo, mille arendamisse on oma panuse andnud ka eestlased. Galileo on sarnane positsioneerimissüsteem, nagu GPS, kuid on täpsem ja aitab minna üle järgmise põlvkonna tehnoloogiatele, nagu näiteks autonoomsed autod, ...

Kosmose valdkonna projektides on CGI grupil 40 aastane kogemus. CGI Eesti kosmosemeeskond alustas tööd 2010. aasta lõpus. Meeskonna peamiseks ülesandeks on peamiselt kosmosemissioonide maapealse tarkvara loomine Euroopa kosmoseagentuurile ja teistele satelliite opereerivatele organisatsioonidele. Antud tarkvara alla kuuluvad näiteks: missioonijuhtimissüsteemid, millega satelliiti jälgitakse ja juhitakse, turvalist sidet toetavad lahendused, satelliitide orbiite ning võimalikke kollisioone arvutavad ja visualiseerivad lahendused, andmete arhiivid ja analüüsivahendid ning palju muud põnevat.

Üheks suuremaks CGI Eesti kosmosemeeskonna loodud süsteemiks on Euroopa Liidu navigatsioonisatelliitide Galileo juhtimistarkvara. Samuti loome Euroopa Kosmoseagentuurile kosmosemissioonide spetsiifilise tarkvaraarenduse haldamise tööriistu ning koos partneritega Eesti avalikule sektorile satelliitkaugseiret rakendavaid lahendusi - näiteks niitmise automaatse tuvastamise süsteem PRIA-le ning satelliidipiltide põhine jääkaardi koostamise süsteem Keskkonnaagentuurile. Lisaks sellele oleme koostöös Tartu Ülikooliga loonud täiesti uue veebipõhise missioonijuhtimistarkvara kuupsatelliitidele, mida kasutati Eesti esimese missiooni ESTCube-1 juhtimiseks. Antud tarkvara vastu on huvi tundnud juba paljud teised tulevased missioonid.