Geoinfosüsteem (lühendatult GIS) võimaldab kaugseire kaasabil koguda suures koguses ruumilisi andmeid ning neid vastavalt kasutaja vajadustele töödelda ja esitleda. Pakume oma koostööpartneritele vabavaralistel lahendustel (MapServer, GeoServer ja OpenLayers) ning ESRI toodetel põhinevaid keerukaid geoinfosüsteeme. Vastavalt vajadusele pakume kõiki tarkvaraarenduse elutsükli etappe: analüüs, arendus, testimine, juurutamine ja hooldus, kuid tegeleme ka geoandmete töötlusega.

CGI Eesti GIS tiim on tegutsenud ligi 10 aastat. Erinevate projektide raames oleme välja töötanud nii olemasolevate süsteemide täiendusi kui ka täiesti uusi lahendusi. Eestis oleme teostanud mitmeid ulatuslikke ja keerukaid projekte, näiteks olime seotud GIS112 projektis Häirekeskuse päästetöötaja ja pääste- ning kiirabiautode mobiilse tarkvara loomisega. Koostöös RMKga oleme loonud mobiilirakenduse, mis koondab kokku erinevad RMK poolt pakutavad looduses liikumise võimalused. Pikemaajalisem koostöö on meil olnud PRIA-ga, kellel me aitame erinevate GIS lahenduste kaudu liikuda automaatse monitoorimise suunas. Lisaks erinevatele Eestis välja töötatud projektidele teeme tihedat koostööd ka Soome CGI GIS osakonnaga, kellel aitame arendada Soome kohalikele omavalitsustele mõeldud Facta nimelist toodet. Samuti oleme panustanud Soome transpordisektori arengusse osaledes Digitransit nimelise toote arenduses.