This video by Fingrid Oyj, Finland’s transmission system operator, in collaboration with CGI, presents information about Datahub—a centralized information exchange system for the electricity retail market. CGI’s Central Market Solutions provides the centralized data exchange platform for the Finnish Datahub ...
Eesti, 27. November 2017 - IT-ettevõtte CGI üleilmsest uuringust selgus, et digipööret ehk kaasaegsete IT-lahenduste igakülgset kasutamist äri edendamisel peab oluliseks 85% ettevõtete IT- ja tegevjuhtidest. Enam kui kolmekordistunud on ettevõtete arv, kel on välja töötatud ka vastav digipöörde elluviimise strateegia – 2016. aastal ...

Maailma juhtivate energia- ja veefirmade peamine fookus on tänasel päeval tegevustõhususe maksimeerimine ja kliendikesksete tegevusmudelite leidmine. Uued tehnoloogiad nagu kaugloetavad arvestid, pilvetehnoloogiad, andmemassiivide analüüs (Big Data) ja sotsiaalmeedia esiletõus loovad selleks mitmeid võimalusi. Samal ajal kasutatakse aktiivselt võimalusi kulude optimeerimiseks, tarnekindluse suurendamiseks ja riiklikele regulatsioonidele vastavuse tagamiseks.

Meil on kogemus ja oskusteave kõigis kommunaalteenuste alamsektorites (elektri, gaasi ja veeteenus), nii reguleeritud kui reguleerimata turgudel ning meie klientide hulka kuulub valdav enamus Euroopa ja Põhja-Ameerika kommunaalteenuste ettevõtetest. Toetame oma kliente innovaatiliste ja kliendi vajadusi hoolikalt arvestavate lahendustega, võimaldades neil saavutada maksimaalset efektiivsust ja teenuse töökindlust. Oleme kavandanud ja üles ehitanud kaks kolmandikku kõigist maailmas tegutsevate elektribörside digitaalsetest keskkondadest, samuti kasutab meie loodud varade ja tööjõu haldamise tarkvara kaks kolmandikku Põhja-Ameerika sajast suurimast valdkonna ettevõtjast. Meie usaldusväärne ja töökindel taastuvenergia mõõtetarkvara on kasutusel üheksa riigi ligi kolmesajas tuulepargis ning oleme aidanud luua tuleviku vajadustele vastavaid nutikaid elektrivõrke (smart grid) Portugalis (InovGrid) ja Suurbritannias (Low Carbon London).

Data exchanges in the energy system
wb_utilities-conference_01_rv_ver1