Divisjonijuht

Category: Business Consulting, Strategy and Digital Transformation
City: Tallinn, Tartu, , Estonia
Position ID: J0619-0006
Employment Type: Full Time

Position Description

CGI Eesti otsib oma pühendunud ja töökasse kollektiivi divisjonijuhti, kelle ülesanne on juhtida ühte ettevõtte kolmest divisjonist. Ametikoha eesmärk on ettevõtte strateegia elluviimine, projektide kasumlikkuse ning klientide ja töötajate rahulolu tagamine. Divisjonijuhile alluvad ärijuhid, kelle vastutada on energeetika, telekommunikatsiooni, kosmose, kaugseire ja geoinfosüsteemide valdkonnad.

Eduka divisjonijuhi eeldusteks on:

• Kõrgharidus, soovitatavalt infotehnoloogia valdkonnas
• Minimaalselt viieaastane töökogemus IT valdkonnas
• Vähemalt kolmeaastane inimeste juhtimise kogemus
• Oskus ja tahe inimesi motiveerida ja soov töötada ühtse meeskonnana
• Soov kohtuda klientidega, reisida ja laiendada oma tutvusringkonda
• Selge arusaam finantsnumbritest, eelarve koostamise oskus
• Väga hea kirjalik ja suuline väljendusoskus eesti ja inglise keeles
• Julgus teha otsuseid ja aidata leida lahendusi

Kasuks tulevad veel:

• Teadmised ja kogemused tarkvaraarendusest ning IT tehnoloogiatest
• Sügav huvi mõne valdkonna või tehnoloogia vastu ning soov seda edasi arendada
• Tootearenduse kogemus ja teadmine ärimudelite koostamisest

CGI pakub vastu:

• Suurepärast keskkonda, kus tööd teha ja edukas olla
• Valdkondi, kliente ja projekte mis on Eesti mõistes ainulaadsed ja arendavad
• Rahvusvahelist kollektiivi ja pidevat koostööd teiste CGI üksustega erinevates riikides
• Põhjalikku väljaõpet ja tuge sisse-elamisel
• Positsioonile vastavat kompensatsioonipaketti

Skills

  • English

What you can expect from us

Build your career with us.

It is an extraordinary time to be in business. As digital transformation continues to accelerate, CGI is at the center of this change—supporting our clients’ digital journeys and offering our professionals exciting career opportunities.

At CGI, our success comes from the talent and commitment of our professionals. As one team, we share the challenges and rewards that come from growing our company, which reinforces our culture of ownership. All of our professionals benefit from the value we collectively create.

Be part of building one of the largest independent technology and business services firms in the world.

Learn more about CGI at www.cgi.com.

No unsolicited agency referrals please.

CGI is an equal opportunity employer.