Palga-ja personaliarvestuse assistent

Category: Administration
City: Tartu, , Estonia
Position ID: J0519-1570
Employment Type: Part Time

Position Description

Tänaseks päevaks oleme suuruselt viies IT-teenuseid pakkuv ettevõte, kus töötab 73 000+ spetsialisti 40+ riigist. Eestis on 2 CGI kontorit (Tallinnas ja Tartus), kus ~200 spetsialisti töötavad erinevates sektorites nii Eesti kui ka välismaa klientidega. Me loome tarkvarasüsteeme ja -tooteid mitmetes valdkondades: avalik sektor, geoinfosüsteemid ja kaugseire, kosmos, telekommunikatsioon, energeetika- ja kommunaalteenused, ravi ja tervishoid, pangandus ja kindlustus jt.

Nüüd oleme oma meeskonda otsimas palga-ja personaliarvestuse assistenti (osakoormus), kellega koos:
• valmistada ette kõik palgaarvestuseks vajalikud algandmed ja –dokumendid vastavalt kehtivale seadusandlusele ja ettevõtte reeglitele;
• pidada erinevate soodustuste ja hüvitiste arvestust ning aidata kaasa nende õigeaegsele väljamaksmisele;
• valmiks palgaarvestust puudutav aruandlus ning liiguksid vajalikud andmed õigeaegselt ja korrektsel erinevate saajateni.
Meie pakume Sulle:
• ambitsioonikatest ja õpihimulistest inimestest koosnevat meeskonda ning igakülgset tuge meie professionaalidelt;
• võimalusi erialaseks arenguks – kursused, koolitused, konverentsid ning teadmiste jagamine üle terve CGI.
Lisaks aitab meie pere- ja tervisesõbralik töökeskkond, mugav kontor, massaaž, puuviljad, sporditoetus, paindlik tööaeg jpm igapäevase töö kõrvalt ka keha ja vaimu eest hoolitseda.

Sinult ootame:
• Varasemat kokkupuudet personali ja/või palgaarvestusega;
• personali- ja palgaarvestusealase seadusandluse tundmist;
• väga head eesti ja inglise keele oskust kõnes ning kirjas;
• keskmisest paremat Exceli tundmist;
• oskust küsida "miks?" ja soovi oma küsimustele vastused leida;
• uudishimu ja tahtmist omandada uusi teadmisi.

Sobiv kandidaat on hea suhtleja, talle meeldivad inimesed ja numbrid, ta märkab igat detaili, saab hakkama ebaühtlase töövooga, otsib lahendusi mitte põhjendusi ning jääb igas olukorras rahulikuks.

What you can expect from us

Build your career with us.

It is an extraordinary time to be in business. As digital transformation continues to accelerate, CGI is at the center of this change—supporting our clients’ digital journeys and offering our professionals exciting career opportunities.

At CGI, our success comes from the talent and commitment of our professionals. As one team, we share the challenges and rewards that come from growing our company, which reinforces our culture of ownership. All of our professionals benefit from the value we collectively create.

Be part of building one of the largest independent technology and business services firms in the world.

Learn more about CGI at www.cgi.com.

No unsolicited agency referrals please.

CGI is an equal opportunity employer.