Primary tabs

Järjekordne üle-eestiline kübervõistlus toimus 2020. aasta lõpus ja kandis sel korral nime Küberpuuring. Osalejaid oli kõikjalt Eestist ja võitjanaiskondadele pakkus CGI Eesti auhinnaks osalemist küberkaitseseminaril, mille viisid läbi küberturbe konsultant Catlyn Kirna ja divisjonijuht Anneli Tiido. Seminarid toimusid kolmel päeval ning osavõtjaid oli üheksast erinevast koolist üle Eesti. Tutvustasime karjäärivõimalusi IT valdkonnas, CGI tegevust Eestis ning mujal maailmas ja kübervaldkonda laiemalt. Seminari osa oli ka loeng-arutelu küberturbe ja -hügieeni teemal, et suunata osalejaid sellele rohkem tähelepanu pöörama.

Mis on noorel inimesel pistmist küberturbega?

Elu toimub täna paljuski internetis, eriti just noortel, ja COVID-19 levik on seda tendentsi vaid tugevdanud. Igapäevasuhtlus sõprade, sugulaste ja kooliga toimub noortel sageli ainult arvuti ja nutitelefoni vahendusel. See tähendab aga seda, et ka küberhügieen on muutunud veel tähtsamaks kui varem. Et end internetis varitsevate ohtude eest kaitsta, tuleb mõista nii inimeste käitumist kui ka üldiseid küberturbe probleeme.

Seminari põhiosa andis ülevaate erinevatest viimastel aastatel aset leidnud küberrünnete tüüpidest ja nende tagajärgedest. Näiteks rääkisime sellest, kuidas on rünnatud meditsiinisüsteeme, infrastruktuuri ja koole. Seminaridel osalejad arutlesid ka selle üle, millised inimesed langevad erinevate rünnete ohvriks ja mida saaks ise ära teha, et näiteks õngitsusründed ei oleks edukad. Lisaks vahetati osalejatega mõtteid sotsiaalmeedia mõjude ning valeuudiste leviku teemadel. Seminari eesmärk oli rääkida nii küberkuritegevuse ja -kaitse igapäevastest küsimustest kui ka laiematest trendidest. Need on valdkonnad, millega noor puutub iga päev kokku, eriti kui ta on huvitatud küberteemadest ka edaspidi. Seminari raames anti ka lugemissoovitusi, et osalejad saaksid oma teadmisi sel teemal veel enam täiendada.

IT ootab uusi talente

2019. aastal avaldatud uuringu tulemuste põhjal selgus, et kübervaldkonda oodatakse palju uusi töökäsi. Nagu teame, on IT valdkonnas puudu tuhandeid tegijaid. Seminari jooksul arutlesid Catlyn ja Anneli noorte küberkaitsehuvilistega ka IT valdkonna karjäärivõimaluste üle. Räägiti sellest, mida noored plaanivad õppida, mida tööandjad ootavad ja millised on noorte ootused tööle IT-sektoris. Kõiki seminaril osalejaid oodatakse ka CGI kontoritesse külla, kui pandeemia raugeb.

Spetsialistist

Catlyn Kirna

Catlyn Kirna

Cybersecurity Consultant

Catlyn is a Cybersecurity Consultant at CGI Estonia since December 2020. She has been teaching International relations for over 10 years and has worked on multiple projects involving teaching, migration and cyber affairs. Catlyn has an MA degree in International relations from the University of ...

Lisa kommentaar

Comment editor

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Blog moderation guidelines and term of use