Primary tabs

IT- ja ärikonsultatsiooni ettevõte CGI Eesti annab igal suvel kümnele tudengile võimaluse panna end proovile erinevates tarkvaraprojektides. Neljaks nädalaks CGI Eesti tiimiga liituvad üliõpilased kaasatakse ettevõtte igapäevategevusse, nad teevad tihedalt koostööd ettevõtte töötajate ja klientidega ning praktikaperioodi lõpuks valmib tudengite osalusel kliendile vajalik tarkvaralahendus.

CGI Eesti tänavune praktikasuvi tõi klientidele mitu nutikat lahendust: Eesti Gaasile loodud päikeseenergia potentsiaali kalkulaatori ja Eesti Teede jaoks arendatud eelarvestamise nutikalkulaatori.

CGI praktikaprogrammist on nelja aastaga sündinud mitmeid uuenduslikke lahendusi, millest üks väljapaistvamaid on päikeseenergia potentsiaali kalkulaator

2016. aastal käivitunud programm pakub tudengitele kaks võimalust ühes. Ühelt poolt saavad üliõpilased sooritada maineka tööandja juures oma kohustusliku koolipraktika, mis on seejuures ka tasustatud. Teisalt annavad noored panuse mõne reaalse probleemi lahendamisse. Tänavu on eriti palju tähelepanu pälvinud päikeseenergia potentsiaali kalkulaator. „Pöördusime oma pikaajalise kliendi Eesti Gaasi poole sooviga leida lahendust vajavat ideed, mis oleks nii tudengitele, meile kui ka kliendile uudne ja põnev. Eesti Gaasi välja pakutud päikeseenergia potentsiaali kalkulaatori idee oli täpselt see, mida otsisime: see oli aktuaalne, väljakutset pakkuv ja väga lahe,“ räägib CGI Eesti energeetika valdkonna juht Marko Petron.

„Päikeseenergiast elektri tootmine on jätkusuutlik ja keskkonnahoidlik,“ kommenteerib Eesti Gaasi päikeseenergia ärijuht Maido Märss. „Et seda taastuvat energiaallikat võimalikult kulutõhusalt ära kasutada, on kasulik teada hoone või kinnistu päikeseelektri tootmise võimekust. Meie huvi oli luua kliendile lihtne ja tõhus töövahend, mis võimaldaks tal välja arvutada, kas tema katusele või krundile paigaldatud päikesepaneelide abil elektrienergia tootmine tasub end ära või mitte,“ selgitab Märss ülesannet, mille Eesti Gaas tudengitele püstitas.

Päikeseenergia potentsiaali kalkulaatori projekt pani erinevad osapooled parema maailma nimel tööle

CGI Eesti võttis sihiks jõuda kõigest nelja nädalaga päikeseenergia potentsiaali kalkulaatori toimiva prototüübini. Ambitsioonikas eesmärgipüstitus nõudis põhjalikku eeltööd.

„Siin oli kandev roll meie oma spetsialistidel ja ka kliendil, kes panid üheskoos paika loodava arenduse fookuse. Järgnes projekti eelanalüüs ja siis veebirakenduse kontseptsiooni tutvustamine potentsiaalsetele projektis osalevatele tudengitele. Noorte tagasiside oli väga hea ja nende huvi ettevõtmises kaasa lüüa suur,“ meenutab Marko Petron.

Tudengitele sooviti praktikaga anda võimalikult realistlik, mitmekülgne ja laiapõhjaline töökogemus, mis hõlmaks tarkvaraarenduse erinevaid rolle ning selle kõrval ka kliendikohtumisi ja tagasiside põhjal rakenduse arendamist.
„Arendustegevusega samal ajal korraldasime praktikantidele tehnilisi seminare, mis aitasid arendustööks vajalikke standardeid mõista ja kasutada,“ lisab Petron.

Praktikaprogrammist võidavad nii praktikandid kui ka CGI Eesti kliendid

CGI Eesti energeetika valdkonna juhi sõnade kohaselt oli praktikaprogrammi ellukutsumisel nende ettevõtte peamine eesmärk pakkuda tudengitele atraktiivset ülesannet, mille lahendamisest saaks mõni CGI Eesti klient reaalset kasu.
CGI Eesti tiiva all praktika läbinud tudengid saavad Petroni hinnangul hea arusaama äri- ja infotehnoloogiaettevõtte töökultuurist ning praktikaperioodi kogemused on noortele sedavõrd positiivsed, et teha oma karjäärivalik just nimelt CGI Eesti kasuks. Seda kinnitab samuti fakt, et paljudele CGI Eesti programmis osalenud noortele on praktika andnud ka töökoha. Näiteks mullusest kümnest praktikandist kuus ja tänavustest koguni seitse kuuluvad nüüd CGI Eesti ridadesse.
Kliendi jaoks aitab tudengite kaasamine tuua arendustegevusse värskust ja leidlikkust. „Koostööpartneritel on väga mugav koos meiega projekte käima lükata, sest läheme igasse teemasse süvitsi, mõtleme aktiivselt kaasa ja pakume lahendusi. Tudengite osalemine sunnib nii meid kui ka meie kliente pingutama, sest noortele tuleb ju pakkuda aina pöörasemaid ja kõrgelennulisemaid proovikive,“ leiab Petron.

Praktikantide loodud lahendust arendatakse edasi

Praktika käigus läbiti tihedas partnerluses Eesti Gaasiga idee tõendamise (Proof of Concept) faas ja jõuti staadiumisse, kus tulemus vastab kliendi vajadustele ja toob talle kasu. Tänaseks on CGI Eesti leppinud Eesti Gaasiga kokku ka lisaarenduse loomise. Lisaarenduse eesmärk on kohandada olemasolev lahendus veel täpsemalt kliendi vajadustega.

CGI grupp on üks maailma suurimaid IT- ja ärikonsultatsiooni teenuseid pakkuvaid ettevõtteid, kus töötab 76 000 spetsialisti rohkem kui 400 asukohas üle maailma. Eesti turul oleme tegutsenud üle 25 aasta ning tänaseks töötab meie Tallinna ja Tartu kontoris üle 180 inimese.