CGI pakub ärianalüüsi teenust vastavalt ettevõtte vajadustele. CGI saab teenust pakkuda terviklikult, st ärikesksest tööprotsesside optimeerimisest kuni infotehnoloogia lahenduste tehnilise süsteemianalüüsini. „Ärianalüüs“ on üldmõiste, mis lisaks ettevõtete probleemide ja lahenduste analüüsile katab ka riigi või kohaliku omavalitsuse asutuste puhul teostatava analüüsi tüübid. Ärianalüüs jaotub: ärikonsultatsiooniks, nõuete analüüsiks ja süsteemianalüüsiks.

Ärianalüüs algab tavaliselt ärikonsultatsiooniga, mille käigus ettevõtte või asutuse väljakutsed detailselt kirjeldatakse, kergemini mõistetavateks ja hallatavateks osadeks jaotatakse, omavahel seostatakse ning tähtsuse järjekorda seatakse. Lisaks pakuvad CGI analüütikud nõuandeid, kuidas kirjeldatud väljakutsetele vastata nii töökorralduslike muudatuste kui ka uuendatud tarkvara abil. Soovituste koostamise käigus saab CGI analüütik värske ja terase kõrvaltvaataja pilguga aidata tasakaalustada ja lepitada ettevõtte või asutuse sees esile kerkivaid vastakaid seisukohti, kuidas peaks väljakutsetele vastama. Kuna CGI analüütikud on kirjeldanud ja aidanud lahendada sarnaseid väljakutseid teistes ettevõtetes või asutustes, siis need nõuanded on sageli parimate praktikate põhised soovitused otse elust enesest, mis on kohandatud Teie ettevõtte või asutuse hetkeolukorra ja lähituleviku plaanide jaoks.

Kui väljakutsele vastamiseks läheb muuhulgas vaja tarkvara, siis pakub CGI tarkvara kasutajanõuete analüüsi ja sellele järgnevat tehnilise süsteemianalüüsi teenust, mis eelneb tarkvara tehnilise projekteerimisele tarkvara loomise tegevuste ahelas. Tarkvara nõuete analüüs kirjeldab selle, mida kasutajad peavad saama süsteemis teha ja mis peab olema süsteemi puhul tagatud. Tarkvara süsteemianalüüs loob tarkvaralahenduse esialgse mudeli, mis on ka mitte-tehnilistele inimestele loetav. See mudel sisaldab vajalike kasutajarollide, andmete ja andmetöötlustegevuste kirjeldust kasutuslugude ja loogilise andmemudeli vormis. Süsteemianalüüsi käigus luuakse sageli tarkvara kasutajaliidese näidis. Süsteemianalüüsi põhjal saavad lahenduse tellijad veenduda, et kõik neile tööks vajalikud andmed ja andmetöötlustegevused on lahendusse kavandatud ning kasutajaliidese ülesehitus vastab ootustele. Tarkvara projekteerija ja teostaja saab süsteemianalüüsi põhjal koostada täpse teostustööde plaani ning tellija ei pea muretsema, et tema vajaduste ebatäpse väljenduse tõttu projekti ajagraafik ja eelarve ohtu satuvad.

Järgnevalt on loetletud väljakutsed, millele vastamisel CGI teid heal meelel aitab läbi ärianalüüsi teenuse:

  • On tekkimas uus tegevuste valdkond ja sellega seonduvate andmete kogum, mis vajab töötlemist. Vajalik on koostada tarkvara hanke kutse jaoks sisuline kirjeldus hangitava tarkvara kohta.
  • Tekkinud või tekkimas on pudelikaelad tööprotsesside teatud lõikudes, vaja oleks tööprotsesse optimeerida ja/või tarkvara parendada.
  • Töös kasutatav tarkvara on kallis hooldada, edasi arendada või on sellel kasutajaid häirivaid olulisi puuduseid, mida pole lihtne muuta. Vaja on otsustada, kas jätkata vana tarkvara arendust või vahetada tarkvara või mõned selle osad välja uute komponentide vastu.
  • Teie ettevõtte või asutuse töötajad tunnevad, et vana tarkvaralahendus on mitmete omaduste poolest vananenud ja ei suuda muutunud olukorras enam piisavalt tööd toetada. Kuid rakse on põhitöö kõrvalt leida teile sobivad alternatiivsed tarkvaralahendused mitmekesiselt tarkvara pakkumiste turult ja neid omavahel võrrelda nii, et valida teie vajadustele sobivaim.
  • Teie praegune tarkvara arenduse või hoolduse partner esitab suuri ajahinnanguid teie meelest väikeste tööde kohta. Te vajate omaniku järelvalve teostamiseks eksperthinnangut töömahu põhjendatuse ning üksiktöö mahtu mõjutavate tegurite (tehnoloogiate arenduskiirus, tööde tellimise rütm, tehnoloogia tundjate hulk IT turul jms) kohta.
  • Teie ettevõte või asutus on vahetamas tehnoloogilist platvormi, millele on rajatud ärirakenduste praegused versioonid. Te ei ole kindel, kas kõik rakendused ja mis järjekorras peaksid kolima uuele platvormile. Vaja oleks koostada otsuse projekt ja ülemineku kava.