Banner

Energeetika- ja kommunaalteenused

Maailma juhtivate energia- ja veefirmade peamine fookus on tänasel päeval tegevustõhususe maksimeerimine ja kliendikesksete tegevusmudelite leidmine. Uued tehnoloogiad nagu kaugloetavad arvestid, pilvetehnoloogiad, andmemassiivide analüüs (Big Data) ja sotsiaalmeedia esiletõus loovad selleks mitmeid võimalusi. Samal ajal kasutatakse aktiivselt võimalusi kulude optimeerimiseks, tarnekindluse suurendamiseks ja riiklikele regulatsioonidele vastavuse tagamiseks.

Meil on kogemus ja oskusteave kõigis kommunaalteenuste alamsektorites (elektri, gaasi ja veeteenus), nii reguleeritud kui reguleerimata turgudel ning meie klientide hulka kuulub valdav enamus Euroopa ja Põhja-Ameerika kommunaalteenuste ettevõtetest. Toetame oma kliente innovaatiliste ja kliendi vajadusi hoolikalt arvestavate lahendustega, võimaldades neil saavutada maksimaalset efektiivsust ja teenuse töökindlust. Oleme kavandanud ja üles ehitanud kaks kolmandikku kõigist maailmas tegutsevate elektribörside digitaalsetest keskkondadest, samuti kasutab meie loodud varade ja tööjõu haldamise tarkvara kaks kolmandikku Põhja-Ameerika sajast suurimast valdkonna ettevõtjast. Meie usaldusväärne ja töökindel taastuvenergia mõõtetarkvara on kasutusel üheksa riigi ligi kolmesajas tuulepargis ning oleme aidanud luua tuleviku vajadustele vastavaid nutikaid elektrivõrke (smart grid) Portugalis (InovGrid) ja Suurbritannias (Low Carbon London).

CGI elektrienergia- vee- ja gaasiteenuste asjatundjate võrgustik on usaldusväärseks ja kogenud partneriks nii infosüsteemide arendamise nõustaja kui ka valmislahenduste pakkujana. Meie projektide kvaliteedijuhtimise metoodika tagab alati projektide teostamise õigeaegsuse, kokkulepitud kvaliteedi ja vastavuse eelarvele.