Banner
Uudised

CGI panustab IKT sektori õigusloomesse

22. jaanuar 2014 -  

20. jaanuaril leidis CGI Tallinna kontoris aset ITL-i õiglusloome töögrupi igakuine koosolek. Oluliseks teemaks on riigihanke seaduse ja riigivara seaduse parandus- ja muudatusettepanekute analüüs, mille tulemusel paraneb IKT sektori positsioon seadusloomes.
 
Praegusel hetkel on töögrupi fookus Euroopa Komisjoni poolt 15.01.2014 vastu võetud riigihangete direktiivide analüüsil, kuna hiljemalt 24 kuu jooksul pärast direktiivide Euroopa Teatajas avaldamist on liikmesriikidel kohustus direktiiv siseriiklikku õigusesse üle võtta. Seega on ees ootamas suuremad muudatused riigihangetes.  
 
Peamised muudatused puudutavad pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamist, kvalifitseerimist, hindamiskriteeriume, allhankeid ja hankelepingute muutmist. Rahandusministeerium valmistab ette uue riigihangete seaduse eelnõu, mis ühendab endas kõik kolm eelnevalt märgitud direktiivi.
 
Lisaks on oluline suund riigivara seaduse muutmine, mis lubaks loodud tarkvara müüa ka välisriikidele. Praegusel juhul on enamus riigihanke lepinguid sõlmitud selliselt, et kogu intellektuaalne omand läheb üle riigile, mistõttu edasimüük on võimalik vaid riikidevaheliste kokkulepete alusel.
 
ITL-i õigusloome töögrupis osalevad nii riigiasutuste esindajad (RMIT, SMIT, RIA, MKM) kui ka suuremate IT-firmade juristid (Tieto, CGI, Nortal).
 
Järgmine ITL-i töögrupi koosolek toimub 17.02.2014 Nortalis.
 
Lisainfo:
 
Laura Kask
CGI Eesti jurist
Laura.Kask@cgi.com